среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani informowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Stawianie ploty plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Sztachetki z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachety z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady PVC na plot i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane plot z Winylu na plot i furtę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий